ερμειακός

ερμειακός
ἑρμειακός, -ή, -όν (Μ) [Ερμής]
αυτός που ανήκει, προσιδιάζει ή αναφέρεται στον Ερμή.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”